fbpx

HR LAW PARTNER® Private

HR Law Partner -etusivu / HR Law Partner Private

Seitsemänosainen (7 x noin 2,5 tuntia) koulutusohjelma on sinulle, joka haluat perehtyä työsuhdejuridiikkaan käytännönläheisesti työnantajan sekä työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien kautta, sekä myös HR:n näkökulmasta. Koulutuskokonaisuus antaa esimiehille varmuutta toimia erilaisissa tilanteissa ja HR-ammattilaisille valmiudet toimia johdon ja liiketoiminnan kumppanina. Koulutuksessa ei käsitellä pelkästään lainsäädäntöä, vaan tuodaan pykälät arjen tilanteisiin sopiviksi. Koko koulutusohjelman suoritettuasi saat HR LAW PARTNER® -todistuksen, jolla voit osoittaa perehtyneisyytesi työsuhdejuridiikan eri osa-alueisiin.

Tämä koulutussarja alkaa marraskuussa 2020.

Kurssin kouluttajat

Minna Salli

Minnalla on pitkä kokemus työsuhdejuridisten sekä henkilöstöhallinnollisten asioiden hoitamisesta. Minna on toiminut sekä konsultin ja kouluttajan roolissa että myös työnantajan edustajana työsuhderiidoissa. Minna toimii ratkaisukeskeisesti sekä käytännönläheisesti ja Minnan vahvuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja vaikeidenkin asioiden selittäminen ymmärrettävästi. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti sekä muita ihmisiä arvostavasti.

Tiina Häyhä

Tiina on työskennellyt vuosia henkilöstöjohtajana sekä muissa HR-asiantuntija tehtävissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilta. HR-työn kaikki osa-alueet kuten työ- ja virkasuhdeasiat ja neuvottelutoiminta, HRD, palkkaus ja palkitseminen sekä esimiesten neuvonta ja koulutus ovat häneen osaamisaluettaan. Tiinan eritysosaamiseen kuuluu lisäksi HR-prosessien, HR IT- järjestelmien sekä HR-raportoinnin kehittäminen. Hänellä on myös vahva osaaminen organisaatioiden vaativissa ja haastavissa muutostilanteissa.

Jenni Koivumäki

Jenni on erikoistunut työsuhdejuridiikkaan sekä tietosuojaan ja taitaa myös sopimus- ja compliance -asiat. Hän on toiminut sekä HR – että Legal Counsel -tehtävissä kansainvälisessä organisaatiossa. HR- ja esimiestyön kehittäminen ovat Jennin sydämen asioita, ja hän panostaa erityisesti johdon ja henkilöstön väliseen vuoropuheluun.

Osa 1 – HR-liiketoiminnan kumppanina
Osa 2 – HR:n ja esimiehen työoikeus
Osa 3 – Työaikajärjestelmät tukemaan liiketoimintaa
Osa 4 – Työyhteisön ongelmatilanteet ja niiden ratkaisut
Osa 5 – Työkyvyn johtaminen ja sairauspoissaolojen hallinta
Osa 6 – Yhteistoiminta, paikallinen sopiminen ja yt-menettely
Osa 7 – Tietosuoja

Yritykset ja muut organisaatiot
Yrityslisenssi 1 – 5 hengelle (koko koulutussarja): 975€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 1 – 5 hengelle (yksi koulutusjakso): 195€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 6 – 20 hengelle (koko koulutussarja): 2.925€ (alv 0%)
Yrityslisenssi 6 – 20 hengelle (yksi koulutusjakso): 585€ (alv 0%)
Suuremmat yritysryhmät: pyydä tarjous!

Yksityishenkilöt
Yksityishenkilöt (koko koulutussarja): 975€ (sis. alv 24%)
Yksityishenkilöt (yksi koulutusjakso): 195€ (sis. alv 24%)

Kunkin koulutussarjan tai yksittäin ostetun koulutusjakson opiskeluaika on 6 kuukautta (lisenssi voimassa).

Mikäli opiskeluoikeutesi vanhenee ennen kuin olet ennättänyt suorittaa koulutussarjan tai yksittäisen koulutusjakson, niin ole yhteydessä meihin. Opiskeluaikaa on lisämaksusta mahdollista pidentää.

Online-koulutus mahdollistaa koulutusohjelman suorittamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Voit suorittaa osaamis- ja kehitystarpeesi mukaan koko ohjelman tai vain osia siitä.

Etäosallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä materiaalit. Koulutusmateriaalit löytyvät myös ko. kurssin sivulta, jonne saat pääsyoikeuden ostettuasi koulutuspaketin. Etäosallistuminen ei vaadi sinulta asennuksia koneelle, vaan pelkkä internetyhteys riittää.

YKSITTÄISTEN KOULUTUSJAKSOJEN ESITTELY

  • HR:n rooli ja odotukset HR-palveluilta
  • HR-osaajan tiedot ja taidot
  • HR-tiimityön kehittäminen ja hyvän työpäiväkokemuksen saavuttaminen kuormittavassa työssä
  • Miten HR asettaa vuositavoitteensa?
  • HR:n rooli liiketoiminnan / palvelutoiminnan kumppanina
  • HR:n HR-työn viitekehys ja vastuut ja velvollisuudet työnantajan velvollisuuksien kautta
  • Katsaus HR-raportointiin

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan työoikeuden teemaan normilähteiden avulla ja työlainsäädännön kokonaisuutta avaten. Saat myös vastauksen siihen, mitä työnantajan direktio-oikeus käytännössä tarkoittaa. Osiossa käsitellään myös työsuhteen eri muotoja, työsopimuksen pääasiallista sisältöä sekä työsopimukseen tulevia muutoksia. Lisäksi havainnollistetaan myös työnantajan ja työntekijän yleisiä työsopimuslain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten tasapuolista kohtelua ja lojaliteettivelvoitetta.

Esityksen joukossa on pohdittavaksi käytännön harjoituksia ja myös niiden purkua sekä oikeuskäytäntöä.

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan työaikasääntelyn perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Osiossa käydään läpi työaikasääntelyn luonnetta, työehtosopimusten merkitystä työaikasääntelyssä sekä avataan työaikalain soveltamisalan ja soveltamisalapoikkeusten määrittelyä. Lisäksi osiossa avataan säännöllisestä työajasta sopimista, työajan käsitettä sekä säännöllisen työajan järjestämistä ja ylittämistä koskevia seikkoja. Lopuksi osiossa käydään läpi myös erilaisia joustavia tapoja työaikojen järjestelyyn ja avataan työaikaa etätyössä, liukuvaa työaikaa, joustotyöaikaa sekä työaikapankkia ja muita joustomahdollisuuksia työaikojen järjestelyssä.

Esityksen joukossa on pohdittavaksi käytännön harjoituksia ja myös niiden purkua.

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan puuttumisen teemaan direktio-oikeuden, ennakoivan puuttumisen eri vaiheiden ja puuttumisen eri termien avulla. Osiossa käsitellään tarkemmin paitsi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän juridiikkaa ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumista myös alisuoriutumisen toimintamallia. Lisäksi käsitellään henkilöön liittyvän työsuhteen päättämisen perusteita sekä prosessia ja varoitusta henkilöön liittyvän irtisanomisen edellytyksenä.

Esityksen joukossa on pohdittavaksi käytännön harjoituksia ja myös niiden purkua sekä oikeuskäytäntöä.

Reagoivasta ennakoivaan!

Tässä osiossa perehdytään työhyvinvoinnin ja työkyvyn määritelmiin sekä niiden johtamiseen ja kehittämiseen. Osana työkyvyn johtamista käsitellään myös varhaisen tuen toimintamallia ja työterveyshuoltoa strategisena kumppanina.

Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia sairauspoissaoloihin liittyen. Tarkastellaan mm. oikeutta sairauspoissaoloon ja sen palkallisuutta,  oikeutta käydä työajalla  lääkärissä tai muussa terveydellisessä tarkastuksessa ja tutkimuksissa.  Myös ongelmatilanteet liittyen sairauspoissaoloihin sekä olennaisen ja pitkäaikaisen työkyvyn alentumisen vaikutus palvelussuhteeseen ovat aiheina.

Tässä osiossa kuulijaa johdatellaan aiheeseen yhteistoimintalain tarkoitusta avaten. Osiossa käsitellään yhteistoimintalain eri lukujen sisältöä ja erikseen myös paikallista sopimista, sen edellytyksiä sekä yleisimpiä sudenkuoppia. Lisäksi pureudutaan tarkemmin yhteistoimintalain 6, 7 ja 8 lukujen menettelyyn ja sisältöön. Lopuksi käsitellään pääkohtia taloudellisesta, tuotannollisesta ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvasta työsuhteen päättämisperusteesta sekä siihen liittyvästä muutosturvasta.

Tässä osiossa perehdytään tietosuoja-asioihin erityisesti työsuhteiden näkökulmasta ja läpikäydään erilaisia työsuhteeseen liittyviä erityistilanteita, joissa tietosuoja-asiat ovat kriittisiä, kuten esimerkiksi kameravalvonnan käyttäminen. Osiossa käsitellään tietosuojaan liittyvää termistöä ja erilaisia rooleja työsuhteiden näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan työnantajan velvollisuuksiin rekisterinpitäjänä ja toisaalta työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin rekisteröityinä. Esityksessä huomioidaan myös yhteistoiminnan osuus tietosuoja-asioissa.

YHTEYSTIEDOT

Suomi

[email protected]
+358 50 599 3049
Ilmalantori 1
00240 Helsinki
y-tunnus: 2421806-3

Ruotsi

[email protected]
Plzar Consulting
Väderkvarnsgatan 15 D
752 29 Uppsala

Ostoskori