The fifth sister film combines dance and figure skating

8.5.2021

The Fifth Sister is a dance-figure skating film inspired by the movie Frozen and the Ice Princess fairy tale. SemiLive interviewed Arkipelag dance teacher Solveig Ekholm, who has also written and directed the film. The fifth sister film will premiere at SemiLive on May 16th.

– The idea for the film originally came from the figure skating team when they hoped to cooperate with us in some form. We decided to do a show together, but because of corona we changed it to a movie.

– I would describe making a film as an exciting experience. It was fun, stressful, and exciting. Corona made it a little more stressful as changes came up all the time. Making a film was almost completely new to me, at least on this scale and so I should be able to direct the project. I have learned a lot during the project and there is still a lot to learn. But we did have fun in the filming!

The screenplay for the film is inspired by Frozen and the Ice Queen. The same traits are also recognizable in the all-appropriate film The Fifth Sister.

– The fifth sister movie is for everyone! Especially for those who are interested in skating and dancing regardless of age. Although we have tried to make the film from our own point of view, the features of the works are recognizable. The original script for the film was made based on Frozen for a live performance, but with the film, new perspectives have come into it. For example, the emphasis on environmental protection, but sister love has remained an important theme.

The film combines figure skating and dancing. The different dance styles appear in the film as a diverse whole.

– All of our dance teachers have been involved in creating the choreographies and each teacher has their own style and favorite genre. This creates the versatility of the film.

SemiLive also asked one of the film's actors, Sonja Sieväinen, to comment on the making of the film.

– Making the film was a new and nice experience. I liked to dance and act in front of the cameras. I also liked spending time with friends.

– I look forward to the premiere to see the finished movie with friends. Little nervous to see my own acting.

Check tickets and more info here.


Svenska:

Den Femte Systern– en film som kombinerar både dans och konståkning

Den Femte Systern är en dans– och konståkningsfilm inspirerad av filmerna Frost och Isprinsessans saga. SemiLive intervjuade Arkipelag dansläraren Solveig Ekholm, som har skrivit och även regisserat filmen. Den Femte Systern kommer att ha sin premiär på SemiLive den 16 Maj.

– Idén för filmen uppstod ursprungligen i konståkningslaget när de gärna ville samarbeta med oss i någon form. Vi bestämde oss för att göra en föreställning tillsammans, men på grund av den rådande pandemin så valde vi att göra en film istället.

– Att göra film skulle jag beskriva som en väldigt spännande upplevelse. Det var roligt, stressigt samt väldigt spännande. Corona pandemin skapade ännu mera stress då ändringar uppstod väldigt ofta. Att göra film var nästan helt nytt för mig, åtminstone i denna skala och dessutom fick jag möjligheten att regissera projektet. Jag har lärt mig väldigt mycket under projektet och det finns fortfarande mycket kvar att lära sig. Men vi hade väldigt kul under inspelningen!

Manuset för filmen är inspirerat av Frost och-Isdrottningen. Samma karaktärsdrag är även igenkännbara i filmen– Den Femte Systern som är gjord för att tilltala alla åldrar.

– Den Femte Systern är en film för alla! Speciellt för dem som är intresserade av skridskoåkning och dans oberoende ålder. Fastän vi har försökt att göra filmen utifrån vårt perspektiv, är dragen av filmerna igenkännbara. Original manuset för Den Femte Systern var baserat på ett live framträdande skapat för frost, men med filmatiseringen har nya perspektiv framkommit. Till exempel, Betoningen på skyddet för samhällets miljö, och systrarnas kärlek förblev viktiga teman.

Filmen kombinerar konståkning och dans. De olika dansstilarna förekommer i filmen som olika helheter.

– Alla våra danslärare har varit inblandade i skapandet av koreografierna och varje enskild lärare har bidragit med sina olika stilar samt favoritgenrer. Detta skapar en mångsidighet i filmen.

SemiLive frågade även en av filmens skådespelare, Sonja Sieväinen, att kommentera skapandet av filmen.

– Skapandet av filmen var en ny och härlig upplevelse. Jag tyckte om att dansa framför kamerorna. Jag tyckte även om att spendera tid med vänner.

– Jag ser fram emot premiären och att se den slutgiltiga filmen med vänner. Jag är dock lite nervös över att se mitt eget skådespeleri.

Latest news
{"post_status":"publish","post_type":"seminewsarticle","showposts":"8","sort_column":"date","orderby":"date","order":"DESC","suppress_filters":true}
0
    Tu carrito
    Tu carrito esta vacío
      Apply Coupon